Ska du installera solceller på egen hand?

På senare år har intresset för solcellssystem ökat i Sverige. Detta speglas väl av elbolagens erbjudanden om att köpa solenergi. Drömmen om att få gratis el från solen är inte längre en dröm utan verklighet för många svenska hushåll. Men ska du installera solcellerna på egen hand eller kan det innebära en stor risk?

Säkerhetsrisker med att själv installera solceller

Du kanske tycker att solcellssystem är spännande och då är det klart att det kan finnas ett naturligt intresse för att vara med och installera. När du köper solceller så kommer installationen att ingå och den utförs av certifierade personer som inte kommer att riska ditt tak, dig eller din familj med felaktig installation.

Men måste du vara elektriker för att få installera solceller på ditt tak? Boverket har tagit fram en certifiering tillsammans med Energimyndigheten för installatörer av förnybar energi. Fast här är det viktigt att beakta att en solcellsinstallatör som har detta certifikat enbart kan utföra elinstallationsarbete om han ingår i ett så kallat egenkontrollprogram för elinstallationsföretag.

Tvärtom så måste elinstallatören inte har detta certifikat för att få installera en solcellsanläggning. Om du är elinstallatör så kan du alltså genomföra arbete som ett gör-det-själv-projekt!

Var medveten om säkerhetsrisker

När det handlar om DIY-projekt (gör-det-själv-projekt) som rör renovering där el är inblandat så kommer den viktigaste frågan alltid att vara säkerheten. Det råder inga tvivel om att solcellssystem är komplexa. De inkluderar högspänningskomponenter. Om dessa inte hanteras på rätt sätt kan det leda till allvarliga personskador såväl som bränder.

Om du inte är elektriker så kanske du inte ens inser när risken finns och du vet inte hur du ska hantera den på rätt sätt. Det är väl värt att tänka på om du funderar på att installera solceller på egen hand.

Det handlar inte bara om paneler på taket

Solceller är inte bara paneler som installeras på ditt tak. Det kommer att behövas omformare, anslutning till elnät och ett system för batterilagring. Alla dessa delar av solcellssystemet kräver specifik teknisk kunskap för att installationen ska bli effektiv och säker.

Den kunskapen har företaget som kommer för att installera solcellerna som du köper. Om du är nyfiken och vill ta del av jobbet kanske de låter dig få vara med på ett hörn. Men bli inte upprörd om de säger nej just för att det rör sig om teknisk komplexitet.

Solceller och försäkring

Solcellerna räknas som en elinstallation av försäkringsbolagen. Din försäkring gäller enbart om en behörig person har utfört installationen. Du kan också få garanti från solcellstillverkare för deras paneler. Men denna kan bli ogiltig om installationen inte har utförts av en certifierad installatör eller elinstallatör.

Är det värt risken?

Om du installerar på fel sätt så kan det innebära minskad effektivitet och även systemfel. Behoven av framtida underhåll kan öka och därmed också kostnaden för systemet. Även om du kan tycka att det blir billigare om du installerar själv så tar du alltså en stor risk. Är det värt det?

För de allra flesta är svaret på den frågan nej. Det är bättre att försöka spara pengar på ett fin erbjudande och på en modell av solceller som har lång hållbarhet. Du bör enbart installera solceller själv om du har erfarenheten och behörigheten för detta!